سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

بهشت اجابت

 

ویژه برنامه سحرگاهی هر روز ساعت ۳:۱۵ تا اذان صبح

نون خ ۳

 

سریال نو خ ۳ هر شب ساعت ۲۳اذان صبح 04:29
طلوع آفتاب 06:06
اذان ظهر 13:01
غروب آفتاب 19:56
اذان مغرب 20:14
نیمه شب 00:21

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  درسهایی از قرآن 30 دقیقه

 • 00:30

  فیلم تلویزیونی 90 دقیقه

 • 02:00

  مستند اهل ایمان 35 دقیقه

 • 02:35

  خانه آقا جان (تکرار) 25 دقیقه

 • 03:00

  اوباشدانلیق (ویژه برنامه سحر) 85 دقیقه

 • 04:25

  اذان صبح 45 دقیقه

 • 05:10

  مجموعه پرده نشین 55 دقیقه

 • 06:05

  جمع خوانی قرآن کریم 65 دقیقه

 • 07:10

  نون خ ۳ (تکرار) 50 دقیقه

 • 08:00

  مستند گردشگری 60 دقیقه

 • 09:00

  زنده رود 155 دقیقه

 • 11:35

  خانه آقا جان (تکرار) 85 دقیقه

 • 13:00

  اذان ظهر 30 دقیقه

 • 13:30

  جمع خوانی قرآن کریم 75 دقیقه

 • 14:45

  فیلم تلویزیونی 95 دقیقه

 • 16:20

  مستند اهل ایمان 55 دقیقه

 • 17:15

  مستند ویژه ماه رمضان 105 دقیقه

 • 19:00

  ماه مهربانی (ویژه برنامه افطار) 60 دقیقه

 • 20:00

  اذان مغرب 15 دقیقه

 • 20:15

  خانه آقا جان 45 دقیقه

 • 21:00

  دور افتخار

 • 23:00

  نون خ ۳