اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۶

                                                           

قبلی هفته از ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ بعدی


Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۱۳۹۶/۰۷/۱۶
۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

اوقات به افق :
اذان صبح 05:37:08 طلوع آفتاب 07:08:44
اذان ظهر 12:01:07 غروب آفتاب 16:53:28
اذان مغرب 17:12:41 نیمه شب 23:21:07