جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

اشتغال پایدار پایه های اصلی اقتصاد پویا - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

اشتغال پایدار پایه های اصلی اقتصاد پویا


اشتغال پایدار پایه های اصلی اقتصاد پویا برنامه ریزی دقیق و عملیاتی، اصلاح قوانین دست و پا گیر، توجه به ظرفیت های بومی و منطقه ای و به صحنه آمدن تمام دستگاه های متولی نیاز امروز در بخش اشتغال است

دانلود


آدرس کوتاه :