جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

انتخابات در کلام امام - 6

Loading the player...

دانلود

ما تکلیف داریم، تکلیفی که به همه ملت متوجه هست، به زن و مرد واجب است این مسئله که در پای صندوق های تعیین ریس جمهور حاضر شوند و رای دهند.