جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

ای فرس با تو چه رخ داده...

 

 حجت الاسلام نیر تبریزی حافظ شعر عاشورایی است. یکی از مشهورترین اشعار نیر، شعری است که در آن همه عبارت های شطرنج را برای تصویرسازی واقعه کربلا به کار برده است: فرس(اسب)، رخ، باخت، مات، شاه، انداختن و...


ای فرس با تو چه رخ داده که خود باخته ای
مگر اینگونه که ماتی تو شه انداخته ای


ای همایون فرس پادشه سدره مقام
که چرا گاه بهشت است ترا جای خرام


نه رکابی زتو بر جاست نه زین و نه لجام
چه بلا رفته که با خویش نپرداخته ای


تا صهیل تو همی آمدی ای پیک امید
بر همه اهل حرم بود صدای تو نوید


کاینک آید زپی پرسش ما شاه شهید
مگر این بار خداوند حرم را چه نوید


کای فرس شیهه زنان بر حرمش تاخته ای
تو ز بهر خبر از تیر پری ساخته ای


زچه آلوده به خون تاج تو خاکم بر سر
راست گو تخت سلیمان شده بر باد مگر


تو که غلطان زسر زین نگونش دیدی
در میان سپه دشمن دونش دیدی


ای فرس راست به من گوی که چونش دیدی
تو به چشمان خود آغشته به خونش دیدی


بوی خون آید از این کاکل و یال و تن تو
شد مگر کشته ی  روبَه, شه شیر اوژَن تو


دل افسرده من آب شد از دیدن تو
فاش گو برق که آتش زده بر خرمن تو


 

 پویش شور عاشورایی

پویش شور عاشورایی

ارسال تصاویر محرم به ادمین کانال qomirib@