جهش تولید | چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹

بهره برداری از بیمارستان فرقانی - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

بهره برداری از بیمارستان فرقانی


اضافه شدن 350 تخت به فضای درمانی استان قم


آدرس کوتاه :