جهش تولید | دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹

تقسیم بندی پارچه ها

تقسیم بندی پارچه ها


تقسیم بندی پارچه ها

پارچه به چهار دسته تقسیم می شود:

 1- را ه،راه 2- چهار خانه 3- خالدار 4- گل دار


پارچه های راه راه عمودی قد را بلند نشان می دهند هرچه را ه را ه به نزدیک تر باشند قد بلند تر نشان داده می شود و هرچه پهن تر و از هم فاصله بیشتر باشد  قد کوتاهتر و فرد چاق تر نشان داده می شود.و را ه راه اقفقی و مورب و جناقی قد انسان  را کوتاه و چاق نشان می دهد.

پارچه های چهار خانه اگر رنگش مشکی و سفید باشد فرد چاق نشان می دهد حال اگر این چهار خانه ریزتر باشد اندام لاغر تر نشان داده می شود. حال اگر زنگ های سرد و کدر و مات در سطح پارچه باشد فرد لاغر تر نشان داده می شود و رنگ های شاد و براق و روشن فرد را چاق تر نشان می دهد. پارچه های نقش دار و نقوش دار شکسته فرد را چاق نشان می دهد.حال پارچه های خالدار، خال ها ریز و به هم نزدیک باشد اندام لاغر نشان داده می شود.

Loading the player...


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.