جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر(جزء هجدهم)

جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر(جزء هجدهم)


جزء خوانی قرآن کریم در حرم مطهر(جزء هجدهم)

4 تیر 1395آدرس کوتاه :


الوداع ماه خدا

الوداع ماه خدا

دعای وداع ماه رمضان (صحیفه سجادیه)

الوداع الوداع یا شهر رمضان

الوداع الوداع یا شهر رمضان

الوداع الوداع یا شهر رمضان

دعای قنوت نماز عید فطر

دعای قنوت نماز عید فطر

مدت: 2 دقیقه و 8 ثانیه