جهش تولید | دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹

حمایت مردم خاستگاه انقلاب از قبله نخست مسلمین - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

حمایت مردم خاستگاه انقلاب از قبله نخست مسلمین


برای قدس و محکومیت آمریکا
هم صدا با سراسر کشور حمایت مردم خاستگاه انقلاب از قبله نخست مسلمین

دانلود


آدرس کوتاه :