جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

دلمویه های عاشورایی2

 

شه لب تشنگان می گفت زیر تیغ قاتلها

الا یا ایها الساقی ادرکاسا و ناولها

 

به غیر شاه مظلومان نبینی عاشقی صادق

که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکلها

 

سرشهزاده اکبر چون زشمشیر عدو شق شد

زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها

 

بگوآماده شو زینب که بعد از ظهر عاشورا

جرس فریاد می دارد که بربندید محملها

 

نهان شده زیر خاکستر سرشاه شهید اما

نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها

 

چو شب شد غرق وحشت در بیابان طقل شه گفت

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها ....


پویش شور عاشورایی

پویش شور عاشورایی

ارسال تصاویر محرم به ادمین کانال qomirib@