جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

شکوه انتخابات- قسمت نهم - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

شکوه انتخابات- قسمت نهم


به این نامزدهای ریاست جمهوری میگوییم برای حل مشکلات مردم نگاهشان به بیرون مرزها نباشد.

دانلود


آدرس کوتاه :