جهش تولید | چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹

مسئولان زمانی که اهمیت نمی‌دهند من هم به فکر خداحافظی می‌افتم - خبر قم