جهش تولید | دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹

میرز هوشنگ

میرز هوشنگ


پاندا نزد اوستای خود آمده و توضیح میدهد که از اوستای آش رشته فروش خسته شده بس که ایراد میگیرد و خودش را نمی بیند و به قول معروف کور خودشه و بینای مردم!  میرز هوشنگ از سر و صداهای زیاده پاندا وقتی شب میخوابد میگوید ولی خودش نصفه شب شروع به سر و صدا میکند و باعث می شود که هیچ کس نخوابد.


فردا صبح که همه می آیند برای تمرین همه خسته و خواب آلود هستند! میرز هوشنگ باعث میشود همه کارها خراب شود و با دخالت های خود کارها را خراب میکند!

میرزهوشنگ آخر مدرسه را تبدیل به رستوران میکند!

 آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.