جهش تولید | شنبه، ۲۱ تیر ۱۳۹۹

کتاب مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک در بازارهای مالی منتشر می‌شود - خبر قم

 

 

خبر صداوسیمای قم

کتاب مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک در بازارهای مالی منتشر می‌شود


مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از انتشار کتاب مبانی فقهی، اقتصادی توزیع ریسک(مخاطره) در بازارهای مالی در آینده‌ای نزدیک خبر داد

مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی:

محمد روحانی، با اشاره به کتاب مبانی فقهی، اقتصادی توزیع ریسک(مخاطره) در بازارهای مالی اظهار کرد: نویسنده در این کتاب سعی کرده با رو بنا قرار دادن احکام و قواعد فقهی، دو اصل موضوعی درآمدزایی ریسک و همسویی ریسک با سود و بازده در نظام مالی اسلام را تبیین و استخراج کند.

وی خاطرنشان کرد: گستره این دو اصل با استفاده از نصوص منع قمار، به انضمام ریسک با کار و سرمایه مشهود شده است.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با بیان اینکه فصل نخست کتاب مروری بر مفاهیم بنیادی و ادبیات نظری در زمینه توزیع مخاطره است، گفت: در این بخش مفاهیم و تعاریف مربوط به مخاطره و دیدگاه‌های مختلف در مورد مخاطره و ریسک در بازار مالی برشمرده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به این وسیله نظام و بازارهای مالی ترغیب می‌شوند و نهادهای مالی و مخاطره در بازارهای مالی در واقع واکاوی خواهند شد.

روحانی عنوان کرد: تحلیل نویسنده در این فصل کامل‌تر از یک ارائه خام از تعریف است، در واقع تحلیل تصمیم‌گیری هنگام مواجهه با مخاطره و تحلیل تصمیم‌گیری با رویکردهای منحنی‌های بی‌تفاوتی و ساز و کارهای توزیع مخاطره جمع‌بندی کاملی در این فصل فراروی خواننده قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه فصل دوم این کتاب مروری بر آموزه‌های اسلامی مخاطره است، گفت: در این بخش کتاب اهمیت مخاطره در نظام مالی اسلام، موضوع اهتمام ویژه به مسئله مخاطره در نظام مالی، توجه به مسئله توزیع مخاطره،‌ تعدد و جامعیت و راهکارهای توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام از جمله مباحثی است که در این فصل به آن اشاره شده است.

مدیر تدوین و چاپ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی خاطرنشان کرد: فصل سوم استخراج مبانی توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام است، که مشروعیت درآمدزایی در این فصل مورد توجه قرار گرفته است، منع ربا، گسترش مشروعیت درآمدزایی مخاطره و نگرش‌های برخی اندیشمندان مسلمان در مورد خلق ارزش مخاطره از دیدگاه مسلمانان مطرح می‌شود.

وی عنوان کرد: فصل چهارم جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات است که در این کتاب با آن مواجه هستیم.

روحانی با بیان اینکه هدف اصلی کتاب ارائه شناختی از پیش فرض‌ها و اصول موضوعه توزیع ریسک در نظام مالی اسلام است، گفت: این کتاب در حقیقت پژوهشی در قلمروی اقتصاد اسلامی است و نویسنده این کتاب برای دستیابی به چارچوب نظام مهندسی مالی اسلامی تلاش می‌کند.

کتاب مبانی فقهی، اقتصادی توزیع ریسک(مخاطره) در بازارهای مالی به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود.

آدرس کوتاه :