سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | دوشنبه، ۴ مهر ۱۴۰۱

روابط عمومی

 

 

پل های ارتباطی با صداوسیمای قم

روابط عمومی
تلفن گویا:162, تلفن:32925000
 
واحد سیما
پیامک:30000251
تلفن: 42-32939040
واحد صدا
پیامک:30000252
تلفن: -32925000
واحد خبر
تلفن:32910550
پیامک: 30000253
باشگاه خبرنگاران جوان
تلفن:32941201
واحد سایت
 info@qom.irib.ir
تلفن مرکزی (تلفنخانه)
321600
02532939040-42
 
آدرس مرکز
قم- بلوار امین - صداوسیمای مرکزقم
کدپستی: 3716646384 صندوق پستی 313 و 879